Kindergeld - zasiłki rodzinne
Niemcy Kędzierzyn-Koźle

Co to jest Kindergeld?
Jest świadczenie przyznawane za każde uczące się dziecko do 18 lub kontynuujące naukę do 25 roku życia. Aby Kindergeld został przyznany, konieczne jest spełnienie kilku niezbędnych warunków, jasno określonych w niemieckim prawie.

 

Komu przysługuje Kindergeld?
Zasiłek rodzinny przyznawany jest na dzieci w wieku do 18 lat oraz dziecku, które ukończyło 18 lat i spełnia następujące warunki:

 • kontynuuje naukę w szkole, studiuje lub kształci się zawodowo
 • dziecko znajduje się w okresie przejściowym pomiędzy ukończeniem nauki w jednej szkole i rozpoczęciem nauki w drugiej (przerwa pomiędzy dwoma etapami kształcenia nie może przekroczyć 4 miesięcy)
 • dziecko nie rozpoczęło lub kontynuuje nauki ze względu na brak miejsc
 • jest zarejestrowane jako osoba bezrobotna i czynnie poszukująca pracy
 • jest upośledzenie fizycznie lub umysłowo

 

Kindergeld  - Niemieckie zasiłki rodzinne Kędzierzyn-Koźle

  

Jaki jest okres oczekiwania na przyznanie świadczenia?
Ze względu na szczegółowe sprawdzanie każdego wniosku czas oczekiwania na otrzymanie decyzji o przyznaniu lub odmowie zasiłku rodzinnego w Niemczech i może wynosić od 1 miesiąca nawet do roku.

 

Jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku?

 • akt urodzenia dziecka (zwykły wraz z tłumaczeniem lub na druku unijnym)
 • akt małżeństwa (zwykły wraz z tłumaczeniem lub na druku unijnym)
 • potwierdzenie zameldowania jednego z małżonków na terenie Niemiec
 • potwierdzenie zameldowania drugiego z małżonków na terenie Polski wraz z tłumaczeniem
 • ksero karty ubezpieczeniowej
 • ksero dowodu osobistego lub paszportu
 • zaświadczenie o kontynuacji nauki (tylko w przypadku dzieci powyżej 18 lat)
 • decyzja o braku prawa lub pobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce (z tłumaczeniem)

 

UWAGA: powyższe zaświadczenie należy przesyłać co roku w celu potwierdzenia, czy dziecko kontynuuje lub zaprzestało naukę.

 • decyzja o rozliczeniu podatku w Niemczech (Steuerbescheid) za lata za które będziemy składać wniosek

Podczas szczegółowego rozpatrywania wniosku przez instytucję wypłacającą świadczenie (Familienkasse) może zaistnieć potrzeba przekazania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń.

 

Kindergeld Kędzierzyn-Koźle

 

Jeśli przysługuje Państwu Kindergeld w Niemczech, zapraszamy do kontaktu. Pomożemy w wypełnieniu wszystkich formalności I przetłumaczeniu niezbędnych dokumentów. System uzyskiwania niemieckich zasiłków rodzinnych nie należy do najprostszych, zwłaszcza jeśli Państwa znajomość języka nie pozwala na całkowite zrozumienie zawartości dokumentów. Współpraca z profesjonalnym biurem przyspieszy cały proces, dzięki czemu możliwe będzie szybkie uzyskanie należnej kwoty. Z naszymi specjalistami można skontaktować się online lub w jednym ze stacjonarnych biur w Kędzierzynie-Koźlu lub Strzelcach Opolskich.