Kindergeld Niemcy Kędzierzyn-Koźle

Kindergeld to jeden z zasiłków rodzinnych przyznawanych na terenie Niemiec. Otrzymuje się go za każde uczące się dziecko do 18 roku życia lub kontynuujące naukę do 25 roku życia. Aby uzyskać Kindergeld, należy spełnić kilka warunków, jasno określonych w niemieckim prawie. Mogą ubiegać się o niego także Polacy – ważne, by jedno z rodziców pracowało w Niemczech i podległo nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Jeśli przysługuje Państwu Kindergeld w Niemczech, zapraszamy do kontaktu. Pomożemy w wypełnieniu wszystkich formalności i przetłumaczeniu niezbędnych dokumentów. System uzyskiwania niemieckich zasiłków rodzinnych nie należy do najprostszych, zwłaszcza jeśli znajomość języka nie pozwala na całkowite zrozumienie zawartości dokumentów. Współpraca z profesjonalnym biurem ułatwi cały proces, dzięki czemu możliwe będzie szybkie uzyskanie należnej kwoty. Z naszymi specjalistami można skontaktować się online lub w jednym ze stacjonarnych biur w Kędzierzynie-Koźlu lub Strzelcach Opolskich.

 

Komu przysługuje Kindergeld – zasiłek rodziny w Niemczech?

Kindergeld jest świadczeniem przyznawanym niezależnie od dochodów rodziców. Wysokość ich zarobków nie ma więc żadnego wpływu na decyzję o przyznaniu świadczenia. Co również bardzo istotne, o Kindergeld mogą ubiegać się Polacy pracujący w Niemczech bez względu na charakter swojego zatrudnienia – nie jest ważne, czy mają pracę stałą, czy też dorywczą. Zasiłek rodzinny przyznaje się na dzieci w wieku do 18 lat oraz dziecku, które ukończyło 18 lat i spełnia następujące warunki:

 • kontynuuje naukę w szkole, studiuje lub kształci się zawodowo,
 • znajduje się w okresie przejściowym pomiędzy ukończeniem nauki w jednej szkole i rozpoczęciem nauki w drugiej (przerwa pomiędzy dwoma etapami kształcenia nie może przekroczyć 4 miesięcy),
 • nie rozpoczęło lub nie kontynuuje nauki ze względu na brak miejsc,
 • jest zarejestrowane jako osoba bezrobotna i czynnie poszukująca pracy,
 • jest upośledzone fizycznie lub umysłowo.

Warto zauważyć, że o Kindergeld może ubiegać się rodzic, który pracuje w Niemczech, a jego dzieci mieszkają w Polsce. Wówczas jednak trzeba spełnić kilka dodatkowych warunków – m.in. należy pozostawać w związku małżeńskim z drugim rodzicem dziecka, a pobyt w Niemczech musi być podyktowany jedynie celami zarobkowymi.

 

Kindergeld Kędzierzyn-Koźle

 

Jak przebiega procedura przyznania zasiłku Kindergeld?

Wniosek o przyznanie Kindergeld można złożyć po upływie minimum 6 miesięcy od podjęcia pracy na terenie Niemiec. Do złożenia wniosku konieczne jest zgromadzenie takich dokumentów jak:

 • akt urodzenia dziecka (zwykły wraz z tłumaczeniem lub na druku unijnym),
 • akt małżeństwa (zwykły wraz z tłumaczeniem lub na druku unijnym),
 • potwierdzenie zameldowania jednego z małżonków na terenie Niemiec,
 • potwierdzenie zameldowania drugiego z małżonków na terenie Polski wraz z tłumaczeniem,
 • ksero karty ubezpieczeniowej,
 • ksero dowodu osobistego lub paszportu,
 • zaświadczenie o kontynuacji nauki (tylko w przypadku dzieci powyżej 18 lat),
 • decyzja o braku prawa lub pobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce (z tłumaczeniem) – UWAGA: powyższe zaświadczenie należy przesyłać co roku w celu potwierdzenia, czy dziecko kontynuuje naukę lub jej zaprzestało.
 • decyzja o rozliczeniu podatku w Niemczech (Steuerbescheid) za lata, za które będziemy składać wniosek.

Podczas szczegółowego rozpatrywania wniosku przez instytucję wypłacającą świadczenie (Familienkasse) może zaistnieć potrzeba przekazania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń. Ze względu na szczegółowe sprawdzanie każdego wniosku czas oczekiwania na otrzymanie decyzji o przyznaniu lub odmowie zasiłku rodzinnego w Niemczech może wynosić od 1 miesiąca do nawet roku. Wysokość przyznanego zasiłku zależy od liczby dzieci. Im więcej potomstwa, tym kwota zasiłku jest wyższa.

Procedura uzyskania Kindergeld wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności. Zachęcamy do skorzystania z pomocy naszego biura – oferujemy kompleksową pomoc. Specjalizujemy się m.in. w tłumaczeniach z języka niemieckiego na polski i odwrotnie. Oferujemy także fachowe doradztwo – udzielimy wszelkich informacji dotyczących Kindergeld.