Zasiłki rodzinne
Kędzierzyn-Koźle

W sytuacji, kiedy jedno z rodziców podjęło legalnie pracę za granicą i tam opłaca składki na ubezpieczenie, wówczas może ubiegać się o zasiłek rodzinny. Tego typu pomoc finansowa przysługuje wszystkim Polakom, którzy pracują w jednym z krajów Unii Europejskiej, bez względu na to, czy rodzina zamieszkuje razem z pracownikiem, czy pozostaje w rodzimym państwie. O świadczenie mogą starać się zarówno osoby pracujące u kogoś, jak i prowadzące własną działalność gospodarczą za granicą.


Komu przysługuje zasiłek rodzinny?


Rodzice pracujący w jednym z krajów należących do Unii Europejskiej mogą starać się o świadczenie rodzinne. Zasiłki są przyznawane w zależności od miejsca zamieszkania danej osoby, a nie ze względu na posiadane przez nią obywatelstwo. Warunki, na których podstawie osoby mające dzieci mogą ubiegać się o tego typu pomoc finansową, zostały sprecyzowane w przepisach krajowych. Z reguły w pierwszej kolejności za wypłatę zasiłku rodzinnego jest odpowiedzialne państwo, w którym prawo do jego otrzymywania wynika z zatrudnienia.


W większości przypadków rodzicom przysługuje prawo do pobierania świadczenia w danym kraju unijnym, jeżeli:

  • podjęli w nim legalne zatrudnienie,
  • mieszkają w nim,
  • pobierają z systemu ubezpieczeń społecznych tego kraju rentę lub emeryturę.


Warto wiedzieć, że zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem nie ma możliwości pobierania zasiłków rodzinnych w kilku krajach. Takim nadużyciom zapobiega rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku.


Ile wynosi zasiłek rodzinny za granicą?


Tak naprawdę każde państwo indywidualnie ustala wysokość wypłacanego zasiłku rodzinnego. Inna kwota będzie zatem przysługiwać rodzicom pracującym w Austrii, a inna osobom zatrudnionym na terenie Niemiec. Świadczenie może być pobierane zarówno przez rodziców, jak i przez prawnych opiekunów dziecka (również adoptowanego). Warunkiem jest jednak, aby jedno z rodziców/opiekunów opłacało składki na ubezpieczenie społeczne w kraju, w którym pracuje. Zasiłki rodzinne są przyznawane po zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów i złożeniu odpowiedniego wniosku w instytucji właściwej dla danego państwa uprawnionej do wypłacania tego typu świadczeń. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w zgromadzeniu dokumentacji i wypełnieniu stosownych deklaracji, zachęcamy do kontaktu ze specjalistami z naszej firmy z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.


Zasiłki rodzinne dla rodziców zatrudnionych w Austrii i Niemczech

 

Potrzebujesz informacji na temat zasiłków dla rodziców pracujących poza granicami Polski – w Niemczech lub w Austrii? Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat zasiłków rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych, zawartymi na naszej stronie.

Zapraszamy do kontaktu z Glossa, gdzie poza tłumaczeniami świadczymy profesjonalne usługi doradcze z zakresu przygotowania odpowiednich dokumentów, niezbędnych do uzyskania świadczeń socjalnych na terenie Niemiec i Austrii.