Zasiłki rodzinne Kędzierzyn-Koźle

Jeżeli jedno z rodziców podjęło legalnie pracę za granicą i tam opłaca składki na ubezpieczenie, może ubiegać się o zasiłek rodzinny. Tego typu pomoc finansowa przysługuje wszystkim Polakom, którzy pracują w jednym z krajów Unii Europejskiej, bez względu na to, czy rodzina zamieszkuje razem z pracownikiem, czy pozostaje w rodzimym państwie. O świadczenie mogą starać się zarówno osoby pracujące u kogoś, jak i prowadzące własną działalność gospodarczą za granicą.

By otrzymać zasiłek rodzinny, konieczne jest dopełnienie szeregu formalności. Należy m.in. skompletować odpowiednie dokumenty, a następnie wypełnić i złożyć wniosek we właściwej instytucji. Kwestie formalne mogą przysparzać pewnych trudności, szczególnie jeśli w niedostatecznym stopniu zna się język obcy. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług – oferujemy fachowe doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentów potrzebnych do uzyskania świadczeń socjalnych w Niemczech i Austrii. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania, przybliżą zasady dotyczące pozyskiwania zasiłków rodzinnych, wyjaśnią procedury i pomogą w wypełnieniu dokumentacji.

 

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Rodzice pracujący w jednym z krajów należących do Unii Europejskiej mogą starać się o świadczenie rodzinne. Zasiłki są przyznawane w zależności od miejsca zamieszkania danej osoby, a nie ze względu na posiadane przez nią obywatelstwo. Warunki, na których podstawie można ubiegać się o tego typu pomoc finansową, zostały sprecyzowane w przepisach krajowych. W większości przypadków rodzicom przysługuje prawo do pobierania świadczenia w danym kraju unijnym, jeżeli:

  • podjęli w nim legalne zatrudnienie,
  • mieszkają w nim,
  • pobierają z systemu ubezpieczeń społecznych tego kraju rentę lub emeryturę.

W niektórych państwach Unii Europejskiej istotnymi kryterium przyznawania zasiłku rodzinnego jest także staż pracy. Z reguły w pierwszej kolejności za wypłatę zasiłku rodzinnego jest odpowiedzialne państwo, w którym prawo do jego otrzymywania wynika z zatrudnienia. Jeśli jest się zatrudnionym w obu krajach, wówczas obowiązek wypłaty świadczeń spoczywa na państwie, w którym zamieszkują dzieci. Podobnie jest w przypadku, gdy prawo do otrzymywania świadczeń wynika z faktu zamieszkiwania przez rodzica w obu krajach.

Co bardzo ważne, dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku nie ma wpływu to, czy rodzic i członkowie jego rodziny mieszkają w tym samym państwie. W takich okolicznościach świadczenia socjalne mogą przysługiwać z różnych krajów. Należy jednak podkreślić, że zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem nie ma możliwości pobierania zasiłków rodzinnych w kilku krajach jednocześnie. Takim nadużyciom zapobiega rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku. Decyzja o tym, które państwo będzie wypłacać zasiłek rodzinny, zapada po uwzględnieniu sytuacji obojga rodziców. Podejmują ją właściwe ograny krajowe.

 

Ile wynosi zasiłek rodzinny za granicą?

Tak naprawdę każde państwo indywidualnie ustala wysokość wypłacanego zasiłku rodzinnego. Inna kwota będzie zatem przysługiwać rodzicom pracującym w Austrii, a inna osobom zatrudnionym na terenie Niemiec. Świadczenie może być pobierane zarówno przez rodziców, jak i przez prawnych opiekunów dziecka (również adoptowanego). Warunkiem jest jednak, aby jedno z rodziców/opiekunów opłacało składki na ubezpieczenie społeczne w kraju, w którym pracuje. Zasiłki rodzinne są przyznawane po zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów i złożeniu odpowiedniego wniosku w instytucji właściwej dla danego państwa uprawnionej do wypłacania tego typu świadczeń. Warto zauważyć, że jeśli kwota zasiłku uzyskanego od państwa odpowiedzialnego za jego wypłatę w pierwszej kolejności jest niższa od tego, które otrzymywałoby się od drugiego państwa, wówczas jest ono zobowiązane do wypłaty dodatku – w wysokości pokrywającej różnicę między tymi dwoma świadczeniami.

 

Zasiłki rodzinne dla rodziców zatrudnionych w Austrii i Niemczech

Chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat zasiłków dla rodziców pracujących poza granicami Polski – w Niemczech lub w Austrii? Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi świadczeń rodzinnych i wychowawczych zawartymi na naszej stronie. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w zgromadzeniu dokumentacji i wypełnieniu stosownych deklaracji, zachęcamy do kontaktu ze specjalistami z naszej firmy z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Świadczymy profesjonalne usługi doradcze dotyczące uzyskiwania świadczeń socjalnych na terenie Niemiec i Austrii.