Elterngeld z Niemiec (świadczenie przyznawane na nowo narodzone dzieci)

Elterngeld z Niemiec - (świadczenie przyznawane na nowo narodzone dzieci) 

 

Co to jest Elterngeld?

Jest to świadczenie przyznawane za każde nowonarodzone dziecko.

 

Komu przysługuje Elterngeld? 

Zasiłek mogą pobierać rodzice oraz prawni opiekunowie dziecka (także adoptowanego), którzy po jego urodzeniu przestają pracować lub zmniejszają tygodniowy wymiar czasu pracy do 30 godzin oraz mają zamiar zająć się opieką dziecka. Jeden z rodziców musi być na stale zameldowany na terenie Niemiec oraz odprowadzać stosowne składki na ubezpieczenie, natomiast drugi rodzic musi mieszkać z dzieckiem na terenie Polski. 

 

Elterngeld

 

W jakim okresie można otrzymywać świadczenie?

Elterngeld wypłacany jest w pełnej wysokości przez pierwsze 12 miesięcy lub w wysokości 50% przez 24 miesiące życia dziecka. 

 

Jaka jest wysokość świadczenia?

Wysokość jest uzależniona od dochodu netto, który zostanie utracony w okresie wychowywania dziecka. W zależności od wysokości dochodów wacha się w przedziale od 65 do 67%. Minimalnie wynosi on 300 € natomiast maksymalnie 1800 € miesięcznie.

 

Jakie dokumenty należy przygotować?

  1. Uzupełniony druk danych (nasz formularz) 
  2. Akt urodzenia dziecka (+ tłumaczenie przysięgłe, które można wykonać w naszym biurze) 
  3. Akt małżeństwa (+ tłumaczenie przysięgłe, które można wykonać w naszym biurze)
  4. Potwierdzenie zameldowania w Niemczech 
  5. Potwierdzenie zameldowania rodziny w Polsce (+ tłumaczenie przysięgłe, które można wykonać w naszym biurze)
  6. Kserokopię karty ubezpieczeniowej 
  7. Zaświadczenia potwierdzające wszystkie pobrane świadczenia w Polsce z tytułu urodzenia dziecka (Becikowe, zasiłki itp.). 
  8. Kserokopię Dowodu Osobistego lub Paszportu wnioskodawcy.

 

Pomoc w uzyskaniu zasiłku w Niemczech - Kindergeld Elterngeld