Rozliczenie podatku z zagranicy Kędzierzyn-Koźle

Osoby, które podjęły zatrudnienie za granicą, mają możliwość uzyskania dodatkowych pieniędzy przez rozliczenie zapłaconego podatku. Formalności związane z tą czynnością często okazują się jednak sporym wyzwaniem, zwłaszcza jeśli stopień znajomości języka nie pozwala na sprawne wypełnienie dokumentów. Co więcej, procedury narzucone przez system podatkowy różnią się w zależności od kraju i mogą być bardzo skomplikowane.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w rozliczeniu podatku z zagranicy, zapraszamy do kontaktu. Nasze profesjonalne biuro z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu pomoże w przetłumaczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów i sporządzeniu zeznania podatkowego. Specjalizujemy się w pomaganiu osobom pobierającym świadczenia z zagranicy. Certyfikowany zespół tłumaczy, biegłych w języku niemieckim, umożliwi szybkie uzyskanie zwrotu podatku. Wiele osób z regionu zaufało już naszym usługom, uzyskując najwyższy możliwy zwrot nadpłaty.

 

Kto może ubiegać się o zwrot podatku z zagranicy?

Pracując legalnie w Niemczech lub innym kraju Europy, mogą Państwo ubiegać się o rozliczenie podatku z zagranicy. Warto wiedzieć, że o zwrot pieniędzy można wystąpić zarówno w sytuacji, kiedy przebywają Państwo na terenie Niemiec, jak i w Polsce. Procedurę najlepiej rozpocząć od zgromadzenia wszystkich niezbędnych dokumentów, zwłaszcza kart podatkowych wystawionych przez pracodawcę. Jeśli nie posiadają Państwo tego typu formularzy, należy skontaktować się z zakładem pracy (jego właściciel ma obowiązek przesłania dokumentów na wskazany adres).

 

Jak rozliczyć podatek z Niemiec?

O rozliczenie podatku z Niemiec może starać się praktycznie każdy, kto legalnie podjął zatrudnienie w tym kraju. Zwrot przysługuje osobom, których podatek od wynagrodzenia był wyższy od tego, który prognozował niemiecki urząd skarbowy. Warunkiem koniecznym jest udokumentowania wszystkich dochodów. Warto podkreślić, że niemiecki system podatkowy pozwala na retrospektywne złożenie deklaracji – podatek można rozliczyć nawet do czterech lat po zakończeniu pracy na obszarze tego państwa. Stosowne dokumenty można natomiast składać przez cały rok. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w przygotowaniu odpowiednich formularzy, zachęcamy do skontaktowania się z pracownikami naszej firmy.

 

Podczas rozliczania podatku w Niemczech należy wykazać wszystkie dochody – zarówno te uzyskane w tym państwie, jak i poza jego granicami. Dokumenty niezbędne do złożenia deklaracji to m.in.:

  • wypełniona ankieta osobowa,
  • kopia dokumentu tożsamości,
  • karta podatkowa (Lohnsterbescheinigung),
  • zaświadczenie o dochodach w kraju (np. w Polsce) lub w innym kraju, w którym uzyskano dochody – druk EU/EWR,
  • decyzja o przyznaniu zwrotu podatku za rok wcześniejszy (Steuerbescheid),
  • decyzje o okresie trwania i wysokości otrzymywanych świadczeń,
  • dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanych rent/emerytur (w przypadku emerytów i rencistów),
  • w przypadku otrzymywania świadczeń z tytułu niezdolności bądź utraty pracy – wszystkie dokumenty potwierdzające czas trwania i wysokość świadczeń (Insolvenzgeld, Arbeitslosengeld, Krankengeld, ekwiwalent/odszkodowanie za niewykorzystany urlop z Soka-Bau),
  • informacje o kosztach, które powinny zostać ujęte w rozliczeniu, np. koszty paliwa, prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego itd.

 

Rozliczenie podatku z zagranicy Kędzierzyn-Koźle

Na podstawie powyższych dokumentów niemieccy urzędnicy oceniają, czy przysługuje zwrot podatku. Jego wysokość zależy od szeregu czynników, w tym m.in. od wysokości zarobków i ustalonych w danym roku progów podatkowych. Wpływ ma także sposób rozliczenia – w Niemczech, podobnie jak w Polsce, możliwe jest złożenie wspólnej deklaracji z małżonkiem. Warto zaznaczyć, że małżonek nie musi być zameldowany w Niemczech. Kwota ewentualnego zwrotu podatku może się też różnić w zależności od sytuacji rodzinnej i materialnej ze względu na przyznane ulgi, zasiłki czy diety.

Uporanie się z systemem podatkowym w Niemczech może być dużym wyzwaniem, dlatego warto powierzyć to zadanie specjalistom. Oferujemy pomoc w rozliczeniu podatku w Niemczech wszystkim osobom, które pracują za granicą stale lub okresowo. Nasi specjaliści, biegle znający język niemiecki, mogą Państwa w tym wyręczyć. Znamy zasady przyznawania konkretnych ulg i jesteśmy w stanie sporządzić zeznanie podatkowe, które przyniesie największy możliwy zysk. Zapraszamy do kontaktu online lub wizyty w naszym biurze stacjonarnym w Kędzierzynie-Koźlu.